српски ћирилица     english  

Pozdravna reč

 

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Zadovoljstvo nam je i čast da vas pozovemo na Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će biti organizovan od 8. do 10. septembra 2016. godine u Novom Sadu.

 

Naša je želja da razmenom znanja i iskustva, od osnovnih i istraživačkih do praktičnih i primenljivih u kliničkoj praksi, doprinesemo razvoju morfoloških nauka, te naučnom i stručnom napretku svakog od nas pojedinačno. Sigurni smo da će za svakog biti zanimljivih i korisnih sesija i da će Kongres biti odlična prilika da se obnove, prikažu i prošire naša znanja. Takođe želimo da svojim primerom budemo uzor i da svojim radom motivišemo mlade kolege istraživače.

 

Članovi Organizacionog odbora Kongresa potrudiće se da boravak u Novom Sadu bude još jedna prilika i podsticaj za dalju saradnju, razmenu stručnih znanja i druženje.

Predsednik Organizacionog odbora Kongresa

 

potpis

Prof. dr Ljubica Stojšić Džunja

 

 

Novi Sad, 8-10. septembar 2016. Sastanak sekcije

 

U okviru Kongresa biće održan i sastanak Sekcije za kliničku i primenjenu anatomiju sa temom:

Anatomija u svakodnevnoj kliničkoj praksi

 

 

Poziv studentima istraživačima

 

Jedna od sesija na Kongresu biće posvećena mladim istraživačima i njihovim studentskim radovima iz oblasti anatomije, histologije i morfologije. Želeli bismo da podstaknemo i ohrabrimo studente da međusobno, kao i u saradnji sa svojim mentorima, razmenjuju znanja i ideje.

 

Najbolji studentski rad biće nagrađen Poveljom „DR JOVAN ANDREJEVIĆ JOLES“.

 

Pozivamo studente da prijave svoje radove, a kolege i buduće učesnike Kongresa molimo da o ovome obavestite studente sa kojima sarađuju. 

 

 

 

Važni datumi

 

Poslednji rok za slanje sažetaka i registraciju je 10.07.2016. godine.