српски ћирилица     english  

Organizacioni odbor Kongresa

 

Prof. dr Snežana Brkić, dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Prof. dr Ljubica Stojšić Džunja, predsednik Organizacionog odbora
Prof. dr Mirela Erić, potpredsednik Organizacionog odbora
Prof. dr Dušica Marić, sekretar Organizacionog odbora

 

 

 

Članovi Organizacionog odbora

 

Prof. dr Marija Mihalj
Prof. dr Nada Mihić
Prof. dr Ljilja Mijatov Ukropina
Prof. dr Biljana Srdić Galić
Doc. dr Siniša Babović
Doc. dr Bojana Krstonošić
Asist. dr Mirjana Udicki
Asist. dr Nikola Vučinić
Asist. dr Dragana Radošević
Asist. dr Sonja Žigić

 

 

 

Naučni odbor

 

Prof. dr Nada Vučković, Katedra za patologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Srbija)
Prof. dr Ivana Živanović Mačužić, Katedra za anatomiju i sudsku medicinu, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija) 
Prof. dr Zdenka Krivokuća, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci (Republika Srpska)
Prof. dr Dušan Lalošević, Katedra za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Srbija)
Prof. dr Ljilja Mijatov Ukropina, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Srbija)
Prof. dr Nebojša T. Milošević, Katedra za biofiziku u medicini, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija)
Prof. dr Ivan Nikolić, Katedra za anatomiju i histologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu (Srbija) 
Prof. dr Laslo Puškaš, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija)
Prof. dr Tatjana Filipović, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica (Srbija)
Prof. dr Aida Hasanović, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
Prof. dr Rade Čukuranović, Katedra za anatomiju i histologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu (Srbija)
Prof. dr Snježana Bajek, Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci (Hrvatska)
Prof. dr Goran Štrkalj, Katedra za kiropraktiku, Fakultet prirodnih nauka i inžinjerstva Univerziteta Mekvori u Sidneju (Australija)