српски ћирилица     english  

 

 

 

 

 

Mesto održavanja Kongresa: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet (adresa: Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Srbija).