српски ћирилица     english  

Uputstvo za pisanje sažetaka

 

Učesnici Kongresa koji žele usmeno da izlažu rad ili da ga prikažu kao poster prezentaciju moraju poslati sažetak svog rada. Zvanični jezici Kongresa su srpski i engleski, bez obezbeđenog prevoda.

Prihvaćeni sažeci radova biće štampani u Knjizi sažetaka. 

Biće prihvaćeni sažeci samo onih radova koji ranije nisu štampani, niti izlagani na drugim naučnim skupovima. 

 

Molimo sve učesnike Kongresa da sažetke radova pošalju na elektronsku adresu: sads.kongres@mf.uns.ac.rs

 

Primer za pisanje sažetaka: Preuzimanje

 

 

Uputstva za predavače

 

 

 

 

 

Važni datumi

Poslednji rok za slanje sažetaka i registraciju je 10.07.2016. godine.