српски ћирилица     english  

Teme:

 

Sastanak Sekcije za kliničku i primenjenu anatomiju SLD sa temom: Anatomija u svakodnevnoj kliničkoj praksi

 

Okrugli sto: Savremene tehnike prezervacije i modelovanja u anatomiji       

 

Okrugli sto: Terminološke dileme u anatomiji